דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

רשימת ספרים
/Lists/booksList

​​​​​​​
ערוך
  
  
  
  
נושא
  
  
  
  
  
  
נושא משני
  
תגיות
  
  
גיליון
  
  
  
  
  
הערות
תמונה
תמונה נוספת
 (ללא כותרת)1391658.4 ראוהצלחה בעולם העבודה החדש : מסע בחמש יבשותחזון והובלת שינויראובן-ללונג, איילהEQ-EL2018ספראיילת דליותמנהיגות וניהול - כלליניהול; מנהיגות; שינוי ארגוני
למידע על הספר21/11/2021 09:10
  
מהדורה שניה ומעודכנת של הספר "לחתור במים לבנים".
 (ללא כותרת)1390306.874 טימהורות מכל הכיווניםקהילה ואקליםטימור, צפי עורכתמכון מופ"ת2021ספרמעורבות הורים; יחסי בית ספר-קהילה
לטקסט המלא ב"כותר"26/10/2021 15:51
  
 (ללא כותרת)1389371.2 מנדאיים של ביטחון : בית ספר כמקור של תקווה לילדים שחיים בעוני : סינתזה של ידע - בערביתחזון והובלת שינוימנדל-לוי, נעמיאבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית2021מאמרעוני; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; שיפור בית ספרי; מהפך בית ספרי; מנהיגות בית ספרית; מוח ולמידה; רגשות - היבטים רגשיים; למידה חברתית-רגשית; משחקים; יחסי מורה-תלמיד; רב-תרבותיות
לטקסט המלא26/10/2021 15:26
  
המסמך מתורגם לערבית
 (ללא כותרת)1388371.2 מנדאיים של ביטחון : בית ספר כמקור של תקווה לילדים שחיים בעוני : סינתזה של ידעחזון והובלת שינוימנדל-לוי, נעמיאבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית2021מאמרעוני; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; שיפור בית ספרי; מהפך בית ספרי; מנהיגות בית ספרית; מוח ולמידה; רגשות - היבטים רגשיים; למידה חברתית-רגשית; משחקים; יחסי מורה-תלמיד; רב-תרבותיות3
לטקסט המלא26/10/2021 15:12
  
 (ללא כותרת)1387371.2 ליימדריך להטמעת למידה חברתית-רגשית בבית הספר : אסופת פעולות וכלים למנהלי ומנהלות בתי ספר ולצוותיהםחזון והובלת שינוי, חינוך, הוראה ולמידהCollaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית2021אחרלמידה חברתית-רגשית; למידה חברתית-רגשית – הטמעה; מודעות חברתית; מודעות עצמית; ניהול מערכות יחסים; ניהול עצמי; קבלת החלטות באופן אחראי; רגשות - היבטים רגשיים; קולות התלמידים; אקלים בית ספרי; יחסי בית ספר-קהילה; מעורבות הורים; רפלקציה; שיפור בית ספרי; עבודת צוות; חזון; מורים; תלמידים; התפתחות מקצועית; מנהיגות בית ספרית
26/10/2021 14:37
  
תרגום מאנגלית ועריכה מדעית: גילי לייבושור.
המקור הוא:
The CASEL guide to schoolwide social and emotional learning https://schoolguide.casel.org/
 (ללא כותרת)1386658.409.2 BRODare to lead : brave work. tough conversations. whole heartsBrown, BreneVermilion2018ספרגילי לייבושורמנהיגות וניהול - כללימנהיגות; רגשות - היבטים רגשיים; אמפתיה; ערכים ומוסר - היבטים; אמון
למידע על הספר10/10/2021 13:28
  
 (ללא כותרת)1385371.334 FISHThe distance learning playbook for school leaderחינוך, הוראה ולמידהFisher, Douglas /Frey Nancy /Smith, Dominique/ Hattie. JohnCorwin2021ספרתמר בהרבהוראה מרחוק; מנהיגות בית ספרית; מגפת הקורונה; אקלים בית ספרי; כלים; אמון; מנהיגות לשיפור הוראה ולמידה; התפתחות מקצועית; שיתופי פעולה; למידה מותאמת אישית; מעורבות הורים; יחסי בית ספר-קהילה; חזון; הערכה
למידע על הספר10/10/2021 12:57
  
 (ללא כותרת)1384371.207 CHEDistricts that succeed : breaking the correlation between race, poverty, and achievement חזון והובלת שינויChenoweth, KarinHarvard Education Press2021ספריחסי בית ספר-מחוז; עוני; הוגנות בחינוך; רב-תרבותיות; צדק חברתי; אי שוויון; שיפור בית ספרי; ארצות הברית; חקרי מקרה
למידע על הספר10/10/2021 12:24
  
 (ללא כותרת)1383658.4 הלוחוסן ניהולי : לשגשג אל מול אתגרי הניהולהלוי, ליאורכנרת, זמורה - מוציאים לאור2021ספרמנהיגות וניהול - כללירגשות - היבטים רגשיים; למידה חברתית-רגשית; מנהיגות; ניהול; אמפתיה; זהות ניהולית; מסוגלות; שיתופי פעולה; לחץ נפשי
למידע על הספר10/10/2021 12:01
  
 (ללא כותרת)1382658.16 גפןעוצמת השיתופיות : מאגו-סיסטם לאקו-סיסטם : ניהול אפקטיבי של שותפויות, ממשקים ושיתופי פעולהגפן, עמרימטר2021ספרהלה כץ ברגרמנהיגות וניהול - כללימנהיגות; ניהול; שיתופי פעולה; עבודת צוות; אחריותיות; אמון; מנהיגות שיתופית; מנהל ציבורי
למידע על הספר10/10/2021 08:55
  
 (ללא כותרת)1381371.1 דביפדגוגיה נרטיבית : מסיפורים אישיים לזהויות מקצועיותחינוך, הוראה ולמידהדביר, נורית /גדרון, אריאלהמכון מופ"תספרהוראה ולמידה; סיפורי חיים; מחקר בחינוך; הכשרת מורים; שיטות הוראה
לטקסט המלא ב"כותר"12/09/2021 14:45
  
 (ללא כותרת)1380371.384 גרנשבילים לחינוך מבוסס מקוםחינוך, הוראה ולמידהגרנית דגהי, דפנה עורכתמכון מופ"ת2021ספרשיטות הוראה; הכשרת מורים; חינוך לדמוקרטיה; הוראה ולמידה
לטקסט המלא ב"כותר"12/09/2021 12:43
  
 (ללא כותרת)1379418.007.1 אלפלשון שנייה באוכלוסיות שונות בישראל : הערכה, התערבות וקידום לשוניחינוך, הוראה ולמידהאלפי-שבתאי, איריסמכון מופ"ת2021ספרהוראה ולמידה; שפה; ישראל; שיטות הוראה; הערכה
לטקסט המלא ב"כותר"14/07/2021 14:33
  
 (ללא כותרת)1378658.406 KEGImmunity to change : how to overcome it and unlock potential in yourself and your organizationחזון והובלת שינויKegan, Robert /Laskow Lahey. LisaHarvrad Business Press2009ספרשינוי ארגוני
למידע על הספר14/07/2021 14:12
  
 (ללא כותרת)1377370.711 ROZAccountability and cultur of school teachers and principals : An eight-countary comparative study מנהיגות בית ספרית, פיתוח והנהגת צוותRosenblatt, Zehava /Wubbels, TheoRoutledge2021ספרהלנה קימרוןאחריותיות; מנהיגות בית ספרית; מורים; קנדה; סין; הונגריה; השוואה בינלאומית; ישראל; הולנד; ספרד; דרום אפריקה; תרבות בית ספרית
Routledge Research in Teacher Educationלמידע על הספר14/07/2021 11:57
  
 (ללא כותרת)1376379.26 SAFData street : a next generation model for equity, pedagogy, and school transformationחזון והובלת שינויSafir, Shane /Dugan, Jamila /Wilson, With CarrieCorwin2021ספרשיפור בית ספרי; הוגנות בחינוך; אי שוויון; מנהיגות בית ספרית; הוראה ולמידה; שלומות; מודלים; צדק חברתי; רב-תרבותיות; ניהול מבוסס נתונים
למידע על הספר14/07/2021 10:13
  
 (ללא כותרת)1375370.1 גןהחינוך הקיבוציחינוך, הוראה ולמידהגן, אלון עורךמכון מופ"ת /הוצאת הקיבוץ המאוחד2021ספרהוראה ולמידה; חינוך בגיל הרך; בתי ספר ייחודיים; בתי ספר דמוקרטיים; פילוסופיה של החינוך; משחקים
סדרת קו אדוםלמידע על הספר23/06/2021 13:22
  
 (ללא כותרת)1374372.86 לידחינוך גופני אחר : מודלים להוראת המקצועחינוך, הוראה ולמידהלידור, רוני /אייבזו, שירי /שובל, אלהמכון מופ"ת2021ספרהוראה ולמידה; מודלים; הכשרת מורים; תכניות לימודים
לטקסט המלא ב"כותר"23/06/2021 13:09
  
 (ללא כותרת)1373371.1 פוטמכל מלמדי : מורות ומורים מעוררי השראהפיתוח והנהגת צוות, חינוך, הוראה ולמידהפוטרמן, אלוןידיעות אחרונות, ספרי חמד2020ספרמורים; סיפורי חיים; חקרי מקרה; מעורבות הורים; יחסי בית ספר-קהילה; יחסים בין-אישיים; רב-תרבותיות; שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; הכלה; יחסי מורה-תלמיד; מנהיגות בית ספרית; התפתחות מקצועית; שחיקה; שביעות רצון מקצועית; מוח ולמידה; הוראה ולמידה; מג
לטקסט המלא ב"כותר"23/06/2021 11:23
  
 (ללא כותרת)1372370.15 קומבועות של שלווה : מיינדפולנס לילדים ולילדים גדוליםחינוך, הוראה ולמידהקומאס, סילביהאור-עם2020ספרלמידה חברתית-רגשית; רגשות - היבטים רגשיים
למידע על הספר23/06/2021 11:05
  
 (ללא כותרת)1371370.15 ארגמיינדפולנס והמהפכה השקטה בחינוךחזון והובלת שינוי, חינוך, הוראה ולמידהארגז, אורןרסלינג2021ספרלמידה חברתית-רגשית; רגשות - היבטים רגשיים; שיפור בית ספרי
הסדרה לחקר החינוךלמידע על הספר23/06/2021 10:46
  
 (ללא כותרת)1370371.2 רובלשנות פחות, לשפר יותרחזון והובלת שינוירובינסון, ויוויאןדביר2021ספריונתן שיף - עותק 1370-1שיפור בית ספרי; מנהיגות בית ספרית; מנהיגות לשיפור הוראה ולמידה; הישגים - שיפור הישגי תלמידים; תיאוריות; פתרון בעיות2
הוראה איכותית /סדרת המנהיגות המשפיעהלמידע על הספר23/06/2021 10:21
  
 (ללא כותרת)1369808.066.651.021 MINThe pyramid principle : logic in writing and thinkingMinto, BarbaraPearson Education2021ספריונתן שיףחשיבה יצירתית
Revised third editionלמידע על הספר26/05/2021 11:18
  
 (ללא כותרת)1368370.1 חינחינוך כמערכת מורכבתחזון והובלת שינוי, חינוך, הוראה ולמידהעראר, ח'אלד עורכת /קורץ, גילה עורכת /בר ישי, חנה עורכתפרדס הוצאה לאור2021ספרהלנה קימרוןשיפור בית ספרי; שיפור ארגוני; הוראה ולמידה; מנהיגות בית ספרית; קבלת החלטות; היעדרויות מורים; מחקר בחינוך; ניהול ידע; מודלים; תכניות לימודים; פילוסופיה של החינוך; התפתחות מקצועית; מורים; מדיניות חינוכית; רפורמה בחינוך; חינוך לערכים; חינוך לדמוקרטיה; עולים חדשים; טכנולוגיה בחינוך; ניהול מבוסס נתונים; חדשנות; משחקים; רב-תרבותיות; מוטיבציה
לטקסט המלא ב"כותר"26/05/2021 09:13
  
 (ללא כותרת)1367371.2 אושמרחבים בניהול עצמימנהיגות בית ספריתאושרי, תומררסלינג2020ספרניהול עצמי; בתי ספר בניהול עצמי; אוטונומיה בחינוך; שיטות הוראה; סביבות למידה; בטיחות; חזון; ערכים ומוסר - היבטים; מנהיגות; מנהיגות בית ספרית; מסוגלות; מתבגרים; מעורבות הורים; יחסי בית ספר-קהילה; מודלים
הסדרה לחקר החינוךלמידע על הספר23/05/2021 10:05
  
 (ללא כותרת)1366מובילים : כתב עת אקדמי לחקר סוגיות מנהיגות בקהילהדהן, יצחק עורך ראשיהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפטכתב עת
1 (פברואר 2021) 2x,
למידע על כתב העת19/05/2021 14:59
  
 (ללא כותרת)1365361 דוחדוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות : 2020וייס, אבי עורךמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל202ספרמדיניות חינוכית; חברה - היבטים חברתיים; תקציב; אי שוויון; חינוך בגיל הרך
סדרת הרברט מ' סינגרלטקסט המלא19/05/2021 10:23
  
פרקים 5 ו- 6 בדוח עוסקים בחינוך. מאמרי פרק 5:
סיכונים וסיכויים במערכת החינוך בעקבות משבר הקורונה: מבט-על /נחום בלס; מערכת החינוך בישראל בזמן משבר הקורונה: שלושה מתווים חלופיים /נחום בלס; ההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי /נחום בלס וחיים בלייך
מאמרי פרק 6 - תקצירי מנהלים:
הישגים ופערים במערכת החינוך בישראל: תמונת מצב /נחום בלס; מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל בהשוואה בין-לאומית /דנה וקנין; מסגרות חינוך לגיל הרך בישראל והישגים לימודיים /נעם זונטג ואחרים
 (ללא כותרת)1364370.1 EVEFlip the system : Changing education from the ground upחזון והובלת שינויEvers, Jelmer Ed. /Kneyber, Rene Ed. Routledge2016ספרהוראה ולמידה; הערכת תלמידים; אחריותיות; מורים; שיפור בית ספרי; מנהיגות מורים; מנהיגות מבוזרת; ארגוני מורים; א; אוטונומיה בחינוך; סינגפור; פינלנד; פיתוח צוות; ארצות הברית; אוסטרליה; התפתחות מקצועית; חקרי מקרה; יחסי בית ספר-קהילה
למידע על הספר05/05/2021 09:40
  
 (ללא כותרת)1363362.5 ליבקולות : עוני חדש בישראלקהילה ואקליםליבליך, עמיהפרדס הוצאה לאור /הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה2017ספרעוני; חקרי מקרה; חברה - היבטים חברתיים; סיפורי חיים
למידע על הספר24/03/2021 13:24
  
 (ללא כותרת)1362370.71 גולעולים על המסיל"ה : מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראהגולדנברג, ג'ודימכון מופ"ת2020ספרהדר נוילנדרהכשרת מורים
לטקסט המלא ב"כותר"10/03/2021 13:59
  
 (ללא כותרת)1361155.422 אורתינוקות, נפלאות תבונתם : ההתפתחות הקוגניטיבית בשנים הראשונות לחייםאור, עדנהמכון מופ"ת2020ספרחינוך בגיל הרך; מוח ולמידה
למידע על הספר10/03/2021 13:16
  
 (ללא כותרת)1360371.9 ראזסמכות ורכות : מערכות יחסים משקמות כאבני דרך ביצירת חינוך מכלילהתמקדות ביחידראזר, מיכל /פרידמן, ויקטורמכון מופ"ת2020ספרמיכל אלוןתלמידים בעלי צרכים מיוחדים; שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; מורים; רגשות - היבטים רגשיים; שיח; דיאלוג; אמפתיה; מעורבות הורים; יחסי בית ספר-קהילה; חינוך מיוחד; מנהיגות בית ספרית; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות
למידע על הספר10/03/2021 12:50
  
 (ללא כותרת)1359507 יחיעל למידה משמעותית והוראה משמעותית של מושגים מדעייםחינוך, הוראה ולמידהיחיאלי, תמרמכון מופ"ת2020ספרהוראה ולמידה; חינוך מדעי; שיטות הוראה; קונסטרוקטיביזם; מטפורות
למידע על הספר07/03/2021 14:27
  
 (ללא כותרת)1358615.851.56 דביאיים של סיפורים : נרטיבים אישיים ומקצועיים של מטפלות ומטפלים באמצעות אומנויותהתמקדות ביחידדביר, נוריתמון מופ"ת2020ספרסיפורי חיים; תרפיה באומנות
למידע על הספר03/03/2021 14:54
  
 (ללא כותרת)1357370.117 פאומרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיהקהילה ואקליםפאול-בנימין, אילנה עורכת /ריינגולד, רוני עורךמכון מופ"ת2020ספררב-תרבותיות; ערביי ישראל; עולים חדשים; בתי ספר; השכלה גבוהה; הכשרת מורים; שיתופי פעולה; הוראה ולמידה; ייעוץ חינוכי
למידע על הספר03/03/2021 14:37
  
 (ללא כותרת)1356370.9 נאסחינוך בחברה הערבית בישראלחינוך, הוראה ולמידהנאסר-אבו אלהיג'א, פאדיה עורכת /ישראלאשוילי, משה עורךמכון מופ"ת2021ספרקרן רז נצרערביי ישראל; אוריינות; חינוך בגיל הרך; הוראת הקריאה; לקויות למידה; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; הישגים - שיפור הישגי תלמידים; אלימות; מתבגרים; רב-תרבותיות
לטקסט המלא ב"כותר"03/03/2021 13:49
  
 (ללא כותרת)1355373.097.3 MEHIn search of deeper learning : the quest to remake the American high schoolחינוך, הוראה ולמידהMehta, Jal/ Fine, SarahHarvard University Press2019ספרהוראה ולמידה; בתי ספר תיכוניים; ארצות הברית
למידע על הספר03/03/2021 11:59
  
 (ללא כותרת)1354371.9 ROMBuilding resilience in students impacted by adverse childhood experiences : a whole staff approachחינוך, הוראה ולמידה, קהילה ואקליםRomero, Victoria E. /Roberson, Ricky /Warner, AmberCorwin2018ספררב-תרבותיות; הוגנות בחינוך; הוראה ולמידה; רגשות - היבטים רגשיים; תרבות בית ספרית; התמודדות עם מצבי חרום ומשבר; ניהול משברים; למידה חברתית-רגשית
למידע על הספר24/02/2021 14:56
  
 (ללא כותרת)1353370.112.097.3 HAMCulturally responsive teaching and the brain : promoting authentic engagement and rigor among culturally and linguistically diverse studentחינוך, הוראה ולמידה, קהילה ואקליםHammod, ZarettaCorwin2015ספררב-תרבותיות; אי שוויון; הוראה ולמידה; שיתופי פעולה
למידע על הספר24/02/2021 14:39
  
 (ללא כותרת)1352370.152.3 JENBrain-based learning : teaching the way student really learnחינוך, הוראה ולמידהJensen, Eric /McConchie, LieslCorwin2020ספרהוראה ולמידה; מוח ולמידה; מגדר; יחסים בין-אישיים; רגשות - היבטים רגשיים; מוטיבציה; שלומות
3rd editionלמידע על הספר24/02/2021 12:13
  
 (ללא כותרת)1351379.260.973 BUDDisrupting poverty : five powerful classroom practicesקהילה ואקליםBudge, Kathleen M. /Parrett, William H.ASCD - Association for Supervision & Curriculum Development2018ספרעוני; אי שוויון; הוגנות בחינוך; חברה - היבטים חברתיים; תרבות בית ספרית; יחסי בית ספר-קהילה
למידע על הספר24/02/2021 11:36
  
 (ללא כותרת)1350370.112 גוללהמשיך את השיחה : הזמנה לשיח הומניסטיחינוך, הוראה ולמידהגולדמן, יפתחמכון מופ"ת2020ספרהוראה ולמידה; ערכים ומוסר - היבטים
למידע על הספר10/02/2021 15:07
  
 (ללא כותרת)1349369.4 מיכתנועות הנוער בישראל : יחודיות חינוכית בת מאהקהילה ואקליםמיכאלי, ניר עורך /גרטל, גיל, עורךמכון מופ"ת2020ספרמתבגרים; ישראל; מנהיגות; פוליטיקה - היבטים; מגדר; התמודדות עם מצבי חרום ומשבר; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
למידע על הספר10/02/2021 14:46
  
 (ללא כותרת)1348379 וולתלמידי האתמול, תלמידי המחר : שלושה גלים של רפורמות בעולם החינוך (1918-2018) - כרך ב': מערכת החינוך של ישראלחזון והובלת שינויוולנסקי, עמיהוצאת שוקן2020ספרהיסטוריה של החינוך; פילוסופיה של החינוך; רפורמה בחינוך; ישראל; רב-תרבותיות; סטנדרטים; הוראה ולמידה; מדיניות חינוכית; בתי ספר ייחודיים; בחירת בית ספר; בחינות בגרות; מבחנים בינלאומיים; ניהול עצמי; אחריותיות; טכנולוגיה בחינוך; שיטות הוראה; מנהיגות בית ספרית; פיקוח; מורים; תלמידים
למידע על הספר10/02/2021 13:23
  
 (ללא כותרת)1347379 וולתלמידי האתמול, תלמידי המחר : שלושה גלים של רפורמות בעולם החינוך (1918-2018) - כרך א': מערכות חינוך בעולםחזון והובלת שינוי, חינוך, הוראה ולמידהוולנסקי, עמיהוצאת שוקן2020ספרהיסטוריה של החינוך; רפורמה בחינוך; פילוסופיה של החינוך; ארצות הברית; בריטניה; יפן; אוסטרליה; אירופה; סטנדרטים; אחריותיות; ניהול עצמי; הפרטה; הוראה ולמידה; הונג קונג; קנדה; פינלנד; סינגפור
למידע על הספר10/02/2021 12:54
  
 (ללא כותרת)1346303.783 וינטכנו. אנושיוינהבר, אורירסלינג2020ספרטכנולוגיה בחינוך; מעורבות הורים; אלימות; מתבגרים; חוק ומשפט - היבטים
הסדרה לתקשורתלמידע על הספר10/02/2021 12:40
  
 (ללא כותרת)1345370.956.94 שגיחינוך במרחבים רב-תרבותיים : מפגשים בין תרבותיים בבית הספר ובהכשרת מוריםקהילה ואקליםשגיא, רחל עורכת /ביברמן-שלו, ליאת עורכת /גילת, יצחק עורךרסלינג2020ספררב-תרבותיות; מורים; הכשרת מורים; עולים חדשים; ערביי ישראל; גלובליזציה
הסדרה לחקר החינוךלמידע על הספר10/02/2021 12:17
  
 (ללא כותרת)1344152.4 גולאינטליגנציה רגשיתקהילה ואקליםגולמן, דניאלמטר2009ספרלמידה חברתית-רגשית; רגשות - היבטים רגשיים; אמפתיה
למידע על הספר10/02/2021 11:40
  
 (ללא כותרת)1343158.2 גולאינטליגנציה חברתית : המדע החדש של יחסי אנושקהילה ואקליםגולמן, דניאלספרי עליית הגג2007ספרגילי לייבושורלמידה חברתית-רגשית; חברה - היבטים חברתיים; רגשות - היבטים רגשיים; יחסים בין-אישיים
למידע על הספר10/02/2021 09:11
  
 (ללא כותרת)1342658.409.2 FULNuance : why some leaders succeed and others failמנהיגות בית ספריתFullan, MichaelCorwin2019ספרמנהיגות וניהול - כללימנהיגות; סגנונות מנהיגות; מנהיגות בית ספרית; שיטות הוראה; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; אי שוויון; אחריותיות; חקרי מקרה
למידע על הספר23/12/2020 11:58
  
 (ללא כותרת)1341362.83 קרמנשים בעוני : סיפורי חיים : מגדר, כאב, התנגדותקהילה ואקליםקרומר-נבו, מיכלהוצאת הקיבוץ המאוחד2006ספרעוני; חברה - היבטים חברתיים; סיפורי חיים; חקרי מקרה; מגדר
סדרת מגדיםלמידע על הספר23/12/2020 11:15
  
 (ללא כותרת)1340362.5 KRURadical hope : poverty-aware practice for social workקהילה ואקליםKrumer-Nevo, MichalPolicy Press2020ספרעוני; חברה - היבטים חברתיים; רגשות - היבטים רגשיים; צדק חברתי; חקרי מקרה
למידע על הספר23/12/2020 10:52
  
 (ללא כותרת)1339371.07 באראחד מחמישה תלמידים : החינוך החרדי בישראלקהילה ואקליםבארט, ענת /שפיגל, אהוד (אודי), מלאך , גלעדהמכון הישראלי לדמוקרטיה2020ספרבתי ספר דתיים; רפורמה בחינוך; ישראל; ארצות הברית; בריטניה; בלגיה; בתי ספר ייחודיים; מבנה ארגוני; מגדר; היסטוריה של החינוך; הכשרת מורים; הכשרת מנהלים; חינוך בגיל הרך; חינוך יהודי
לטקסט המלא11/11/2020 12:47
  
 (ללא כותרת)1338361 תמו תמונת מצב המדינה : תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל :  2020וייס, אבי עורך מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל2020ספרמדיניות חינוכיתחברה - היבטים חברתיים; תקציב; תלמידים; בתי ספר תיכוניים; השוואה בינלאומית; מעמד המורה; נשירת תלמידים; ערביי ישראל; אי שוויון
מהדורה מתוקנתלטקסט המלא11/11/2020 12:33
  
 (ללא כותרת)1337361 דוחדוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות : 2019וייס, אבי עורך מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 2019ספרמדיניות חינוכיתחברה - היבטים חברתיים; אי שוויון; תקציב; תלמידים; מורים; ערביי ישראל; השוואה בינלאומית; נשירת תלמידים; בתי ספר תיכוניים; חינוך בגיל הרך; הישגים - שיפור הישגי תלמידים; עוני
סדרת הרברט מ' סינגר לטקסט המלא11/11/2020 11:58
  
הפרק הרביעי בדוח עוסק בחינוך ואלו הם מאמריו:
מערכת החינוך: מבט-על (רקע כללי, ההרכב הדמוגרפי, המשאבים העומדים לרשות מערכת החינוך, המורים) /נחום בלס; לומדים יותר, נושרים פחות: מגמות נשירה בחטיבה העליונה (היקף הנשירה, זרקור: נשירה בבתי ספר חרדיים, ניתוח רב-משתני, דיון וסיכום) /גיא ינאי, הדס פוקס ונחום בלס; אי שוויון מתהווה בגיל הרך: עוני והישגים לימודיים עתידיים (תקציר, מבוא, אי שוויון כלכלי ועוני בקרב ילדים בישראל, אי שוויון בהישגים בין תלמידים בישראל, חשיבות הגיל הרך: תקופה קריטית להתפתחות, החוטים המקשרים: בין הכנסה משפחתית בגיל הרך להישגים לימודיים) /דנה וקנין, יוסי שביט ויצחק ששון

 (ללא כותרת)1336001.4 לוישיחות על הערכה : התיאוריה והפרקטיקה של הערכת תוכניותלוין-רוזליס, מירימנדלי מוכר ספרים ברשת2017ספרהלנה קימרוןהערכההערכה; הערכת תכניות
למידע על הספר11/11/2020 11:38
  
 (ללא כותרת)1335379.26 אייאי שוויון בחינוך : ממחקר למדיניותחזון והובלת שינויאיילון, חנה /בלס, נחום /פניגר, יריב /שביט, יוסימרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל2019ספרמדיניות חינוכיתאי שוויון; הפרטה; בחירת בית ספר; בתי ספר ייחודיים; הכשרת מורים; מדיניות חינוכית; גודל הכיתה; הכשרה מצועית; התפתחות מקצועית; גיוס מורים; בחינות בגרות; הוראה ולמידה; השוואה בינלאומית; מחוננים; אינטגרציה; הישגים - שיפור הישגי תלמידים; הערכת תלמידים; חינוך בגיל הרך; השכלה גבוהה; מגדר
לטקסט המלא04/11/2020 10:44
  
 (ללא כותרת)1334371.04 ביאבתי ספר ייחודיים : האומץ להרהר ולערער על המובן מאליוחזון והובלת שינויביאליק, גדימכון מופ"ת2020ספרבתי ספר ייחודיים; היסטוריה של החינוך; סיפורי בתי ספר; בתי ספר דמוקרטיים; רב-תרבותיות; בתי ספר דתיים
למידע על הספר01/03/2020 12:43
  
 (ללא כותרת)1333371.93 ראזקשר אחר בבית הספר : עיצוב תרבות בית-ספרית שונה בעבודה עם תלמידים בסיכון ובהדרההתמקדות ביחיד, קהילה ואקליםראזר, מיכל /ורשבסקי, בועז /בר-שדה, אסתיאשלים2011ספרמיכל אלוןתלמידים בעלי צרכים מיוחדים; נוער בסיכון; חברה - היבטים חברתיים; מורים; רגשות - היבטים רגשיים; התפתחות מקצועית; יחסי מורה-תלמיד; הקשבה; עבודת צוות; פיתוח צוות; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; שאילת שאלות; סימולציות; משוב; חקרי מקרה; כלים
01/03/2020 12:20
  
 (ללא כותרת)1332371.93 מורלראות את הילדים : מדריך ליצירת סביבה חינוכית מגדלת לילדים בסיכוןהתמקדות ביחיד, קהילה ואקליםמור, פלורהאשלים2006ספרתלמידים בעלי צרכים מיוחדים; נוער בסיכון; סיפורי בתי ספר; חקרי מקרה; חברה - היבטים חברתיים; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; הערכה; מורים; התפתחות מקצועית; הערכת תלמידים; כלים; אלימות
לטקסט המלא01/03/2020 11:50
  
 (ללא כותרת)1331370.71 שץלפתוח דלת : יוזמות חברתיות בהכשרת מוריםפיתוח והנהגת צוות, קהילה ואקליםשץ-אופנהיימר, אורנה עורכת /מבורך, זמירה עורכתמכון מופ"ת2020ספרהכשרת מורים; חברה - היבטים חברתיים; ערכים ומוסר - היבטים; חינוך לערכים; פדגוגיה; התנדבות; צדק חברתי; רב-תרבותיות; ערביי ישראל; עולים חדשים
למידע על הספר16/02/2020 13:37
  
 (ללא כותרת)1330807 קורייצוגים : מציאות, חיקוי ודמיון - עיונים ביקורתייםחינוך, הוראה ולמידהקורן-מיימון, יאיר עורך /בן-דב, ניצה עורכתמכון מופ"ת2020ספרחברה - היבטים חברתיים; רגשות - היבטים רגשיים
למידע על הספר16/02/2020 12:24
  
 (ללא כותרת)1329371.1 צברמקרב ומרחיק : עיון בדמות המחנך המשמעותי בבית הספר הציבוריחינוך, הוראה ולמידהצבר, בועזמכון מופ"ת2019ספרמורים; יחסי מורה-תלמיד; פדגוגיה; הוראה ולמידה; תפיסת תפקיד; חדשנות
למידע על הספר28/01/2020 14:53
  
 (ללא כותרת)1328305.43 בן-אכוכב : נשים בדואיות פורצות דרךקהילה ואקליםבן אשר, סמדרמכון מופ"ת2020ספרמנהיגות נשים; ערביי ישראל; חקרי מקרה; מגדר
למידע על הספר28/01/2020 13:53
  
 (ללא כותרת)1327370.1 גרילשחרר את הדמיון : מאמרים על חינוך, אמנות ושינוי חברתיחינוך, הוראה ולמידהגרין, מקסיןהוצאת הקיבוץ המאוחד /סמינר הקיבוצים / מכון מופ"ת2019ספרפילוסופיה של החינוך; קהילה; חברה - היבטים חברתיים; תכניות לימודים
קו אדום /מחשבה חינוכיתלמידע על הספר14/01/2020 15:18
  
 (ללא כותרת)1326323.042 צרצהשתתפות : הדרך שלך להשפיעקהילה ואקליםצ'רצ'מן, ארזה /סדן, אלישבעהקיבוץ המאוחד2003ספרשיתופי פעולה; קהילה; קבלת החלטות; ערביי ישראל
קו אדוםלמידע על הספר12/01/2020 12:05
  
 (ללא כותרת)1325371.2 מנדילקוט למנהיגי 'מהפך' : סיכום תהליך למידה מן המחקר ומן השדהחזון והובלת שינוימנדל-לוי, נעמי /חדש, גיל /קורצוויל, יעקבאבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית 2019אחרשיפור בית ספרי; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; מנהיגות בית ספרית; פיקוח; חזון; מנהיגות אסטרטגית; מנהיגות לשיפור הוראה ולמידה; אחריותיות; תרבות בית ספרית; התפתחות מקצועית; כלים; מהפך בית ספרי; עוני3
לטקסט המלא08/12/2019 10:01
  
 (ללא כותרת)1324152.4 HAR HBR’s 10 must reads on emotional intelligenceHarvard Business Review Harvard Business Review Press2015ספררגשות - היבטים רגשיים; מנהיגות; קבלת החלטות; משוב
 HBR’s 10 must reads למידע על הספר03/12/2019 13:54
  
 (ללא כותרת)1323371.3 LEMTeach like a champion 2.0: 63 techniques that put students on the path to collegeחינוך, הוראה ולמידהLemov, DougJossey-Bass2015ספרהוראה ולמידה; שיטות הוראה; שיח; דיאלוג; אמון
למידע על הספר03/12/2019 13:34
  
כולל CD
 (ללא כותרת)1322362.74  הרץחינוך-טיפול בקידום נוער: תפיסה, הלכה ומעשה : ספר הנחיה לעובדי חינוך-טיפול ביחידה לקידום נוערהתמקדות ביחידהרץ, גלמשרד החינוך, אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון2019ספרנוער בסיכון; מתבגרים; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; תפיסת תפקיד; הדרכה; דיאלוג; שיח; רגשות - היבטים רגשיים; התמודדות עם מצבי חרום ומשבר
2לטקסט המלא03/12/2019 12:44
  
 (ללא כותרת)1321379.260.973 SKRUsing equity audits to create equitable and excellent schoolsחזון והובלת שינויSkrla, Linda /Mckenzie, Kathryn Bell /Scheurich. James JosephCorwin /National Association of Secondary School Principals /Learning Forward2009ספרשיפור בית ספרי; אי שוויון; צדק חברתי; ארצות הברית; אחריותיות; הכשרת מורים; חינוך מיוחד; מחוננים; נשירת תלמידים; הוראה ולמידה; פיקוח
למידע על הספר10/11/2019 12:20
  
 (ללא כותרת)1320361 תמו תמונת מצב המדינה : תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל : 2019וייס, אבי עורך מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל2019ספרמדיניות חינוכיתחברה - היבטים חברתיים; חינוך בגיל הרך; ערביי ישראל; תקציב; מבחנים בינלאומיים; בחינות בגרות; מתמטיקה; מגדר
לטקסט המלא21/08/2019 14:23
  
 (ללא כותרת)1319370.152 צלרלב ויגוצקי והתאוריה החברתית-תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיוחינוך, הוראה ולמידהצלרמאיר, מיכל /קוזולין, אלכסמכון מופ"ת2019ספרפילוסופיה של החינוך; הוראה ולמידה; טכנולוגיה בחינוך; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; אוריינות; חינוך בגיל הרך; בתי ספר; קהילות למידה מקצועיות
תמה : תאוריה ומעשה בהכשרת מוריםלמידע על הספר21/08/2019 14:07
  
 (ללא כותרת)1318362.74 אופנתערב שתצליחו : התבוננות מחודשת בהנחיית תהליך התערבות בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגותהתמקדות ביחידאופנהיים-שחר, סיגלמכון מופ"ת2019ספרנוער בסיכון; מתבגרים; התנגדות; מגדר; חברה - היבטים חברתיים; הדרכה
תמה : תאוריה ומעשה בהכשרת מוריםלמידע על הספר21/08/2019 13:21
  
 (ללא כותרת)1317371.207 STEEducation disrupted : strategies for saving our failing schoolsחזון והובלת שינויStein, L. /Stein, J. /Stein, ARowman & Littlefield2014ספרשיפור בית ספרי; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; מנהיגות בית ספרית; תרבות בית ספרית; ניהול מבוסס נתונים; תכנון אסטרטגי
למידע על הספר21/08/2019 12:12
  
 (ללא כותרת)1316371.207 DUKLeadership for low-performing schools : a step by step guide to the school turnaround processחזון והובלת שינוי, מנהיגות בית ספריתDuke, Daniel LRowman & Littlefield2015ספרמנהיגות בית ספרית; שיפור בית ספרי; בתי ספר עם נסיבות מאתגרות; יחסי בית ספר-מחוז; פיקוח
למידע על הספר21/08/2019 11:45
  
 (ללא כותרת)1315370.158 אביהקול השותק : מבט אחר על ילדים בבית-הספרהתמקדות ביחידאבידן, גדי /למפרט, חן /עמית, גיש הוצאת הקיבוץ המאוחד2005ספרנוער בסיכון; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; רב-תרבותיות; בתי ספר; קולות התלמידים; חקרי מקרה
למידע על הספר18/08/2019 14:43
  
 (ללא כותרת)1314658.042 לנצלהצית את האש : 5 צעדים אפקטיביים לבניית צוות מנצחפיתוח והנהגת צוותלנציוני, פטריקמטר2018ספרפיתוח צוות; הערכה; מנהיגות
למידע על הספר18/08/2019 14:19
  
 (ללא כותרת)1313379.153.5 DARThe Superintendent's rulebook : a guide to district-level leadership.מנהיגות בית ספריתDarfler-Sweeney, PatrickRoutledge2018ספרמנהיגות בית ספרית; פיקוח; הערכה; אחריותיות; פוליטיקה - היבטים; טכנולוגיה בחינוך
למידע על הספר18/08/2019 14:04
  
 (ללא כותרת)1312371.2 ACHCommunity, diversity and conflict among schoolteachers : the ties that blindקהילה ואקליםAchinstein, BettyTechers College Press2002ספרקהילה; מורים; קהילות למידה מקצועיות; התפתחות מקצועית; חקרי מקרה; סיפורי בתי ספר; פתרון בעיות
Advances in contemporary educational thought series למידע על הספר18/08/2019 13:38
  
 (ללא כותרת)1311371.146 MARPersonalizing professional growth : staff development that worksפיתוח והנהגת צוותMarczely, BernadetteCorwin Press1996ספרהתפתחות מקצועית; מורים; פיתוח צוות; למידה מותאמת אישית; כלים; מנהיגות בית ספרית; פיקוח
למידע על הספר18/08/2019 13:23
  
 (ללא כותרת)1310371.826.94 JENEngaging students with poverty in mind : practical strategies for raising achievementחזון והובלת שינויJensen, EricASCD2013ספרשיפור בית ספרי; אי שוויון; אקלים בית ספרי; מוטיבציה
למידע על הספר24/07/2019 12:13
  
 (ללא כותרת)1309370.153.4 DURHandbbok of social and emotional learning : research and practiceקהילה ואקליםDurlak, Joseph A. ed./ Domitrovich. Celen E. ed. / Weissberg, Roger P. ed. /Gullotta. Thomas P. edThe Gulford Press2015רגשות - היבטים רגשיים; חברה - היבטים חברתיים; תיאוריות; תרבות בית ספרית; מתבגרים; חינוך בגיל הרך; בתי ספר יסודיים; חטיבות ביניים; בתי ספר תיכוניים; השכלה גבוהה; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; יחסי מורה-תלמיד; יחסי בית ספר-קהילה; מעורבות הורים; הערכה; אקלים בית ספרי; הכשרת מורים; התפתחות מקצועית; הכשרת מנהלים; מנהיגות בית ספרית; קהילות למידה מקצועיות; פיקוח; יחסי בית ספר-מחוז; טכנולוגיה בחינוך; אחריותיות; מדיניות חינוכית; השוואה בינלאומית; למידה חברתית-רגשית
למידע על הספר14/07/2019 12:55
  
 (ללא כותרת)1308370.154 WEIReaching higher : the power of expectations in schoolingחזון והובלת שינויWeinstein, Rhona SHarvard University Press2002ספרהישגים - שיפור הישגי תלמידים; מוטיבציה; מעורבות הורים; יחסי בית ספר-קהילה; קולות התלמידים; רב-תרבותיות; שיפור בית ספרי; תרבות בית ספרית; חקרי מקרה; סיפורי בתי ספר; מודלים; חזון
למידע על הספר14/07/2019 12:31
  
Winner of the 2002 Virginia and Warren Stone Prize, Harvard University Press for the outsatanding book on education and society; 2003 Exemplary Research in Teaching and Teacher Education Award, Division K of the American Educational Research Association
 (ללא כותרת)1307371.2 נירשינוי ארגוני של בית ספר : מאסטרטגיה למיסודחזון והובלת שינויניר, אדםפרדס הוצאה לאור2017ספרשינוי ארגוני; שיפור בית ספרי; רפורמה בחינוך; בתי ספר בניהול עצמי; חקרי מקרה; סיפורי בתי ספר; ארגון בית ספרי; מבנה ארגוני
הגות ומחקר בחינוך בישראללמידע על הספר16/06/2019 14:26
  
 (ללא כותרת)1306371.33 TRETrends shaping education 2019חזון והובלת שינויOECDOECD Publishing2019ספריונתן שיףחינוך - כללי; גלובליזציה; בטיחות; השוואה בינלאומית; טכנולוגיה בחינוך
למידע על הספר16/06/2019 13:59
  
 (ללא כותרת)1305371.200.973 TUCSurpassing Shanghai : An agenda for American education built on the world's leading systemsחזון והובלת שינויTucker, Marc edHarvard Education Press2011ספרסין; פינלנד; יפן; סינגפור; קנדה; ארצות הברית; השוואה בינלאומית; מבחנים בינלאומיים; מורים; הכשרת מורים; שיפור בית ספרי
למידע על הספר16/06/2019 13:32
  
 (ללא כותרת)1304371.2 TUCLeading high-performing school systems : lessons from the world's bestחזון והובלת שינויTucker, MarcASCD /NCEE2019ספרשיפור בית ספרי; מנהיגות בית ספרית; חינוך בגיל הרך; נוער בסיכון; תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; הוראה ולמידה; מורים; התפתחות מקצועית; טכנולוגיה בחינוך; חזון; ארצות הברית; סין; מודלים; השוואה בינלאומית; הונג קונג; פיקוח; הכשרת מורים; שוויון; צדק חברתי
למידע על הספר16/06/2019 11:55
  
 (ללא כותרת)1303370.596.94 ויניזמות וחדשנות בחינוך : האומץ לשנותחזון והובלת שינויוינהבר, בת חן עורכתרסלינג2019ספרשיפור בית ספרי; חדשנות; חזון; רפורמה בחינוך; שיתופי פעולה; מנהיגות בית ספרית; הדרכה אישית; הדרכה; בתי ספר; חינוך בגיל הרך; פילנתרופיה; רב-תרבותיות
הסדרה לחקר החינוךלמידע על הספר16/06/2019 11:26
  
 (ללא כותרת)1302371.5 צונמצמיחים ברשת : כיצד לצמצם תוקפנות, בריונות ברשת ושיימינג ולהניע ילדים להפוך רשתות חברתיות למצמיחות יותר לעצמם ולאחריםקהילה ואקליםצ'ונה, יונהספרי ניב2018ספראלימות; טכנולוגיה בחינוך; תלמידים; רגשות - היבטים רגשיים; חברה - היבטים חברתיים; נוער בסיכון; אקלים בית ספרי
למידע על הספר22/05/2019 10:33
  
 (ללא כותרת)1301371.3 הרפכיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים : המדריךחזון והובלת שינוי, חינוך, הוראה ולמידההרפז, יורםספרית פועלים2018ספריונתן שיףתכנון אסטרטגי; סביבות למידה; חזון; תכניות לימודים; הוראה ולמידה; שיטות הוראה; חינוך לערכים; הערכת תלמידים; מבנה ארגוני; ארגון בית ספרי; אקלים בית ספרי; שיפור בית ספרי
למידע על הספר19/05/2019 15:32
  
 (ללא כותרת)1300658.4012 DOEMeasure What Matters : OKRs - the Simple Idea that Drives 10x GrowthDoerr, JohnPenguin Books2018ספרהלנה קימרוןמנהל עסקיםניהול; ניהול עסקים; תכנון אסטרטגי; שינוי ארגוני; חקרי מקרה
Penguin Businessלמידע על הספר19/05/2019 14:56
  
 (ללא כותרת)1299153.9 ERIPeak : Secrets from the new science of expertiseEricsson, Anders /Pool, RobertHoughton Mifflin Harcourt2016ספרמסוגלות; רגשות - היבטים רגשיים
למידע על הספר12/05/2019 11:18
  
 (ללא כותרת)1298371 פדגפדגוגיה מוטת עתיד 2 : מגמות, עקרונות, השלכות ויישומים - תקציר ומפת יישומיםחינוך, הוראה ולמידהמורגנשרן, עופר ואחריםמשרד החינוך, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות2019ספרפדגוגיה; הוראה ולמידה; חברה - היבטים חברתיים; טכנולוגיה בחינוך; למידה מותאמת אישית; למידה שיתופית; שיטות הוראה; תכניות לימודים; חינוך לחשיבה; חשיבה יצירתית; מסוגלות; מידענות; הערכה; הערכת תלמידים; מנהיגות בית ספרית; מנהיגות חינוכית; הכשרת מורים; תקציב; שיתופי פעולה; חקרי מקרה; סיפורי בתי ספר; פוליטיקה - היבטים; גלובליזציה2
לטקסט המלא12/05/2019 10:24
  
 (ללא כותרת)1297371 פדגפדגוגיה מוטת עתיד 2 : מגמות, עקרונות, השלכות ויישומיםחינוך, הוראה ולמידהמורגנשרן, עופר ואחריםמשרד החינוך, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות2019ספרפדגוגיה; הוראה ולמידה; חברה - היבטים חברתיים; טכנולוגיה בחינוך; למידה מותאמת אישית; למידה שיתופית; שיטות הוראה; תכניות לימודים; חינוך לחשיבה; חשיבה יצירתית; מסוגלות; מידענות; הערכה; הערכת תלמידים; מנהיגות בית ספרית; מנהיגות חינוכית; הכשרת מורים; תקציב; שיתופי פעולה; חקרי מקרה; סיפורי בתי ספר; פוליטיקה - היבטים; גלובליזציה2
מהדורת תשע"טלטקסט המלא12/05/2019 10:04
  
 (ללא כותרת)1296361 דוחדוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות : 2018וייס, אבי עורך  מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 2018ספרמדיניות חינוכיתחברה - היבטים חברתיים; תלמידים; תקציב; הישגים - שיפור הישגי תלמידים; מבחנים בינלאומיים; טכנולוגיה בחינוך; אי שוויון; חינוך בגיל הרך; רווחה; עוני
סדרת הרברט מ' סינגר לטקסט המלא07/04/2019 13:39
  
הפרק השלישי בדוח עוסק בחינוך ואלו הם מאמריו:
מערכת החינוך: מבט-על (הרכב אוכלוסיית התלמידים, תקציב, כוח אדם בהוראה, הישגים לימודיים) /נחום בלס
ההוצאה לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי הרשמי (תקצוב החינוך היסודי, הגורמים המשפיעים על התקציב) /נחום בלס וחיים בלייך
החינוך הטכנולוג-מקצועי: מגמות והתפתחויות בשנים 2006-2017 (התפתחות החינוך הטכנולוגי-מקצועי, בגרות ברמת חמש יחידות במתמטיקה ובאנגלית: הישגים ומגמות) /הדס פוקס, גיא ינאי ונחום בלס
אי-שוויון מתהווה בגיל הרך: הקשר בין עוני, עקה וגירויים חושיים להתפתחות הילד ולהישגים /יוסי שביט, יצחק פרידמן ודנה וקנין
 (ללא כותרת)1295305.8 אביללמוד מהמזרח : מזרחיות, חינוך ותיקון עולםקהילה ואקליםאבישר, ניסיםמכון מופ"ת2019ספרחברה - היבטים חברתיים; אי שוויון; רב-תרבותיות; אינטגרציה; מורים; פוליטיקה - היבטים; יחסי מורה-תלמיד
תמה : תאוריה ומעשה בהכשרת מוריםלמידע על הספר07/04/2019 13:13
  
 (ללא כותרת)1294370.7 תדמחינוך - מהו לי?חינוך, הוראה ולמידהתדמור, ישעיהוסטימצקי - הוצאה לאור2018ספרפילוסופיה של החינוך; סיפורי חיים; סיפורי מנהלים; סיפורי בתי ספר; מנהיגות; מנהיגות בית ספרית; תרבות בית ספרית; חינוך לערכים; התמודדות עם מצבי חרום ומשבר; ניהול משברים; רגשות - היבטים רגשיים; הכשרת מורים; השכלה גבוהה; חקרי מקרה
למידע על הספר31/03/2019 11:24
  
 (ללא כותרת)1293370.1 אדוחינוך לעצמאות מחשבתית : הרצאות ושיחות עם הלמוט בקר, 1959-1969חינוך, הוראה ולמידהאדוארנו, תאודור ו'הוצאת הקיבוץ המאוחד /מכון מופ"ת2017ספרפילוסופיה של החינוך; חינוך לחשיבה; חינוך לערכים; ערכים ומוסר - היבטים; פוליטיקה - היבטים; הוראה; מעמד המורה; גרמניה
קו אדום כההלמידע על הספר31/03/2019 11:09
  
 (ללא כותרת)1292379 ברקמדיניות חינוך : תהליכים ומגמות במאה ה- 21ברקוביץ, יצחקהאוניברסיטה הפתוחה2018ספרמדיניות חינוכיתמדיניות חינוכית; תיאוריות; פילוסופיה של החינוך; ערכים ומוסר - היבטים; ישראל; היסטוריה של החינוך; מבנה ארגוני; חוק ומשפט - היבטים; פוליטיקה – היבטים; קבלת החלטות; רפורמה בחינוך; שיפור בית ספרי; חברה - היבטים חברתיים; יפן; פינלנד; אי שוויון; ארצות הברית; בחירת בית ספר; בתי ספר ייחודיים; הוראה; הכשרת מורים; התפתחות מקצועית; מורים; פולין; סין; מחקר בחינוך
למידע על הספר31/03/2019 10:37
  
1 - 100הבא