דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

דפים
ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה 'פרסום' כדי לאחסן דפים שנוצרים באתר זה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
סוג תוכן
  
  
Inspectors-activities.aspx
  
עשר לבחירה - פעילויות למפקחים תשפ"ב07/11/2021 12:09contentuser
contentuserדף אודות
אודות02/11/2021 09:31
managing-assessment.aspx
  
מנהלים את ההערכה04/11/2021 08:23contentuser
contentuserדף תכנית
תכנית19/10/2021 10:27
mentors-2022.aspx
  
הכשרת מדריכים אישיים תשפ"ב06/10/2021 13:42contentuser
contentuserדף RTE
RTE05/10/2021 15:27
Growth-Materials.aspx
  
'החומרים שמהם עשויה הצמיחה' - ניהול שמצמיח אנשים ולמידה06/10/2021 12:39contentuser
contentuserדף תכנית
66
תכנית14/09/2021 20:39
Utheory.aspx
  
האישי והמערכתי בניהול בית ספר07/11/2021 08:47contentuser
contentuserדף תכנית
69
תכנית12/09/2021 13:50
Fairness-leadership.aspx
  
מיטיבי דרך12/10/2021 20:16contentuser
contentuserדף תכנית
38
תכנית09/09/2021 09:58
FeedbackAndEvaluation.aspx
  
מישוב והערכת תהליך הלמידה01/08/2021 12:41contentuser
contentuserדף RTE
RTE27/07/2021 13:48
SyllabusWriting.aspx
  
כתיבת התוכנית03/08/2021 08:08contentuser
contentuserדף RTE
RTE27/07/2021 13:25
PlanningLearningProcess.aspx
  
תכנון תהליך הלמידה29/07/2021 13:41contentuser
contentuserדף RTE
RTE27/07/2021 13:07
IdentifyingLearningNeeds.aspx
  
איתור צורכי הלמידה29/07/2021 13:41contentuser
contentuserדף RTE
RTE27/07/2021 12:37
online-interviews-2021.aspx
הוצא אל: contentuseronline-interviews-2021.aspx
הוצא אל: contentuser
  
לקראת מרכז הערכה מקוון29/01/2021 10:53contentusercontentusercontentuserדף RTE
RTE29/01/2021 10:36
train2021.aspx
  
התוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר בשנה"ל התשפ"ב05/07/2021 13:46contentuser
contentuserדף תכנית
תכנית03/12/2020 10:58
PracticeResearch.aspx
  
חקר פרקטיקות ניהוליות באמצעות ייצוגים30/09/2021 08:09contentuser
contentuserדף תכנית
70
תכנית19/11/2020 11:50
CreativeThinking.aspx
  
באנו לחדש לנו – מנהלים מובילים חשיבה מו"פית בית ספרית06/10/2021 12:39contentuser
contentuserדף תכנית
50
תכנית19/11/2020 10:51
Principals_learning.aspx
  
שליחת סילבוס לתהליכי בחירה27/07/2021 14:34contentuser
contentuserדף תכנית
תכנית06/05/2020 09:29
corona-leadership.aspx
  
מנהיגות בית-ספרית בתקופת הקורונה07/04/2020 21:25contentuser
contentuserדף RTE
RTE02/04/2020 14:37
TEAM.aspx
  
T.E.A.M למנהלים12/09/2021 12:54contentuser
contentuserדף תכנית
60
תכנית27/01/2020 15:36
Open_borders.aspx
  
קבוצת פיצוח בנושא: פתיחת גבולות בית הספר אל העולם שבחוץ18/11/2020 12:48contentuser
contentuserדף תכנית
תכנית21/11/2019 11:12
RepresentationUploading.aspx
  
סרטוני הדרכה להעלאת ייצוגים04/11/2019 07:37contentuser
contentuserדף RTE
RTE30/10/2019 13:02
3Dimensions.aspx
  
ניהול בשלושה מימדים – שגרה, קונפליקט ומשבר בבית ספר11/10/2021 11:34contentuser
contentuserדף תכנית
98
תכנית28/10/2019 13:04
partnership_management.aspx
  
ניהול שותפויות10/11/2019 09:35contentuser
contentuserדף תכנית
50
תכנית18/08/2019 08:56
opportunity_gap.aspx
  
פער ההזדמנויות בחינוך10/11/2019 09:37contentuser
contentuserדף תכנית
20
תכנית18/08/2019 08:45
personalization.aspx
  
פיתוח מקצועי פרסונלי למפקחים בתשפ"א19/08/2020 15:13contentuser
contentuserדף תכנית
60
תכנית11/08/2019 11:08
pedagogy_innovation.aspx
  
פדגוגיה של אפשרויות10/11/2019 09:34contentuser
contentuserדף תכנית
30
תכנית08/01/2019 13:59
inspectors_crisis_management.aspx
  
ניהול מצבי משבר10/11/2019 09:32contentuser
contentuserדף תכנית
10
תכנית08/01/2019 13:54
inspectors_professional_signature.aspx
  
חתימה מקצועית10/11/2019 09:38contentuser
contentuserדף תכנית
40
תכנית08/01/2019 13:46
train2019update.aspx
  
הרשמה לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר לשנה"ל תש"פ14/10/2018 08:50contentuser
contentuserדף RTE
RTE14/10/2018 08:20
train2019.aspx
  
התוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר בשנה"ל התש"פ06/05/2019 14:06contentuser
contentuserדף תכנית
תכנית09/10/2018 13:30
training_principals.aspx
  
מנהלי בתי ספר מכשירים13/09/2021 11:28contentuser
contentuserדף תכנית
35
תכנית21/06/2018 16:06
train2017.aspx
הוצא אל: contentusertrain2017.aspx
הוצא אל: contentuser
  
התוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר07/11/2017 13:28contentusercontentusercontentuserניתוב מחדש
דף ניתוב מחדש07/11/2017 13:26
1 - 30הבא