דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

מסמכים
ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה 'פרסום' כדי לאחסן מסמכים הנמצאים בשימוש בדפים באתר זה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
לוח מפגשים - מנהלים את הערכהmanaging-assessment-schedule.pdf
  
20/10/2021 14:54contentuser
https://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/managing-assessment.aspx
לוח מפגשים - 'החומרים שמהם עשויה הצמיחה' - ניהול שמצמיח אנשים ולמידהGrowth-Materials-schedule.pdf
  
19/10/2021 11:27contentuser
/DevelopAndLearn/Pages/Growth-Materials.aspx
לוח מפגשים - חקר הפרקטיקה תשפ"בPractice-research-schedule.pdf
  
14/09/2021 19:49contentuser
https://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/PracticeResearch.aspx
לוח מפגשים - תוכנית מו"פ בית ספרי תשפ"בSchoolMop2021-schedule.pdf
  
14/09/2021 20:26contentuser
https://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/CreativeThinking.aspx
קול קורא לתוכנית מיטיבי דרך - מנהיגות מובילה להוגנות בחינוךFairness-leadership.jpg
  
13/09/2021 08:54contentuser
https://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/Fairness-leadership.aspx
רפרנטים 2022-2021refenat2021.pdf
  
01/08/2021 14:50contentuser
מצגת מלווה לסדנהFeedbackAndEvaluation.pdf
  
27/07/2021 13:56contentuser
מישוב
20
/DevelopAndLearn/Pages/FeedbackAndEvaluation.aspx
מדריך לשימוש במשובFeedbackAndEvaluationGuid.pdf
  
27/07/2021 13:57contentuser
מישוב
10
/DevelopAndLearn/Pages/FeedbackAndEvaluation.aspx
מחוון לתכנון ולהערכת סילבוס מפקח ומנהליוIndicator.pdf
  
27/07/2021 13:36contentuser
כתיבת סילבוס
20
/DevelopAndLearn/Pages/SyllabusWriting.aspx
טיוטת הסילבוסSyllabusDraft.docx
  
27/07/2021 13:37contentuser
כתיבת סילבוס
10
/DevelopAndLearn/Pages/SyllabusWriting.aspx
מדריך מצולםGuide.pdf
  
27/07/2021 13:37contentuser
כתיבת סילבוס
40
/DevelopAndLearn/Pages/SyllabusWriting.aspx
מחוון לתכנון ולהערכת סילבוס בליווי דוגמאותIndicator-Examples.pdf
  
27/07/2021 13:37contentuser
כתיבת סילבוס
30
/DevelopAndLearn/Pages/SyllabusWriting.aspx
הגדרת מטרות - מודל SMARTSettingGoals.pdf
  
27/07/2021 13:15contentuser
תכנון למידה
20
/DevelopAndLearn/Pages/PlanningLearningProcess.aspx
הערכת תהליך הלמידהLearningProcessAssessment.pdf
  
27/07/2021 13:16contentuser
תכנון למידה
40
/DevelopAndLearn/Pages/PlanningLearningProcess.aspx
משימה מסכמתConcludingTask.pdf
  
27/07/2021 13:17contentuser
תכנון למידה
30
/DevelopAndLearn/Pages/PlanningLearningProcess.aspx
שלוש קומות לתכנון תהליך הלמידה – קנבסCanvas.pdf
  
27/07/2021 13:17contentuser
תכנון למידה
10
/DevelopAndLearn/Pages/PlanningLearningProcess.aspx
מיפוי תוכני הליבה ומתודולוגיות הלמידה - צורכי המנהליםMappingAndLearningMethodology.pdf
  
27/07/2021 12:58contentuser
צורכי למידה
30
/DevelopAndLearn/Pages/IdentifyingLearningNeeds.aspx
מתווה להובלת קבוצת מיקוד - צורכי המנהליםOutlineLeadingFocusGroup.pdf
  
27/07/2021 12:58contentuser
צורכי למידה
10
/DevelopAndLearn/Pages/IdentifyingLearningNeeds.aspx
שאלון סקר - צורכי המנהליםSurveyQuestionnaire.pdf
  
27/07/2021 12:58contentuser
צורכי למידה
20
/DevelopAndLearn/Pages/IdentifyingLearningNeeds.aspx
שאלות לבירור התפיסה של הובלת למידה - תפיסת המפקח וצורכי המטה והמחוזPerceptionLearningProcess.pdf
  
27/07/2021 12:58contentuser
צורכי למידה
40
/DevelopAndLearn/Pages/IdentifyingLearningNeeds.aspx
קול קורא לגיוס מדריכים אישייםKolKoreMentor2021_2022.pdf
  
04/07/2021 11:28contentuser
מדריכים אישיים
5
/DevelopAndLearn/Pages/Mentor.aspx
הנחיות למסגרת ההדרכה האישית -תשפ'בmentoring_guidelines_2021_2022.pdf
  
01/07/2021 15:01contentuser
מדריכים אישיים
10
/DevelopAndLearn/Pages/Mentor.aspx
Team4Principal.pdf
  
19/11/2020 10:43contentuser
כלי עזר לאיתור הצורך ולביסוס ההצעה - תשפאApply-for-personalization-tool.pdf
  
02/08/2020 16:50contentuser
http://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/personalization.aspx
הנחיות למסגרת ההדרכה  האישית - תשפ"אmentoring_guidelines_2020_2021.pdf
  
01/07/2021 14:59contentuser
/DevelopAndLearn/Pages/Mentor.aspx
Team4Principal2020.pdf
  
19/11/2020 10:39contentuser
קול קורא - קבוצת פיצוחOpen_borders.pdf
  
26/11/2019 09:18contentuser
תהליך התפתחות ולמידה למנהלי בתי ספר מכשירים לשנה"ל תש"ףtraining_principals_2020.pdf
  
22/08/2019 12:42contentuser
מכשירים
20
http://avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/training_principals.aspx 
לא עדכני - כלי עזר לאיתור הצורך ולביסוס ההצעהidentify_and_substantiate_proposal_old.pdf
  
02/08/2020 16:49contentuser
תיאור התוכנית ונתיבי התפתחותdevelopment_paths.pdf
  
18/08/2019 08:25contentuser
1 - 30הבא