דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

מפקח ומנהליו

  
  
  
  
  
  
  
ApprovingSyllabus2020-2021.pdf
הוצא אל: contentuserApprovingSyllabus2020-2021.pdf
הוצא אל: contentuser
  
18/06/2020 09:56contentuser
ExamplesPlanningAndEvaluationIndicator.pdf
  
04/06/2019 10:47contentuser
3
מחוון לתכנון ולהערכת סילבוס בליווי דוגמאותהמפקח ומנהליו
Leading_learning_10-11.pdf
  
04/06/2019 10:46contentuser
8
שאלון סקר על צורכי מנהליםהמפקח ומנהליו
Leading_learning_12-13.pdf
  
04/06/2019 10:46contentuser
9
מיפוי תוכני הליבה ומתודולוגיות הליבההמפקח ומנהליו
Leading_learning_14-15.pdf
  
04/06/2019 10:45contentuser
10
שאלות לבירור התפיסה של הובלת למידההמפקח ומנהליו
Leading_learning_16-17.pdf
  
04/06/2019 10:45contentuser
11
טבלה לתכנון המפגשים עם שותפים ותיעוד התובנות המרכזיותהמפקח ומנהליו
Leading_learning_8-9.pdf
  
04/06/2019 10:46contentuser
7
מתווה להובלת קבוצת מיקודהמפקח ומנהליו
Leading_learning_all.pdf
  
04/06/2019 10:46contentuser
6
הובלת למידה של מנהלים במסגרת 'מפקח ומנהליו' תשע"זהמפקח ומנהליו
NavigationCards.pdf
  
04/06/2019 10:47contentuser
5
כרטיסי ניווט לתכנון מטרות, מטלה מסכמת והערכת תהליך הלמידההמפקח ומנהליו
PlanningAndEvaluationIndicator.pdf
  
04/06/2019 10:48contentuser
2
מחוון לתכנון ולהערכת סילבוס 'מפקח ומנהליו' המפקח ומנהליו
PlanningLearningProcess.pdf
  
04/06/2019 10:47contentuser
4
קנבס לתכנון תהליך הלמידההמפקח ומנהליו
Sylabus2018.pdf
  
30/05/2019 13:53contentuser
סילבוס לתכנון תהליך התפתחות ולמידה למנהלים תשעט
Sylabus2019-2020.pdf
  
04/06/2019 10:48contentuser
1
סילבוס לתכנון תהליך התפתחות ולמידה למנהלים תש"פהמפקח ומנהליו
SylabusSystemGuide2018-2019.pdf
  
30/05/2019 13:58contentuser
מדריך מערכת סילבוסים אבני ראשה תשע"ט
SylabusSystemGuide2019-2020.pdf
  
30/05/2019 13:59contentuser
מדריך מערכת סילבוסים אבני ראשה תש"פ
SyllabusGuide2020.pdf
  
02/06/2020 11:53contentuser
1
מדריך מערכת סילבוסים - תהליכי בחירה - תשפ"אתהליכי בחירה